Breda átadása 
 1635

olaj, vászon (Madrid, Prado)