Trombitás Tamás
 (1952 – )

magyar szobrász, festő

1978-ban végzett a Képzőművészeti Főiskolán, ahol Kádár György, Kokas Ignác és Blaski János voltak a mesterei. 1982-1984-ig Derkovits - ösztöndíjas volt. Részt vett több alkotótábor munkájában. 1988-tól hat évig az Iparművészeti Főiskolán tanított. Több hazai és külföldi kiállításon vett részt. Művei közül több a Magyar Nemzeti Galériában és a Ludwig Múzeumban található.

Trombitás Tamás a 80-as évek elejétől az absztrakt geometrikus tér képzés elkötelezettje grafikában, festészetben fémszobrászatban, fényplasztikában és mindezek összegzésében, az installációs tárgy együttesek létrehozásában. Képein a mértani idomok
hasábok, gúlák, kockák, kúpok, a főszereplők; ezek tér- és síkbeli kapcsolatait jeleníti meg. Ábrázolási eszközei minimálisak: az üres síkba helyezi el a formákat, egy-egy kontúr határozza meg az idomokat, mégis virtuális teret teremt. Ugyancsak a 80-as évek elejétől foglalkozik a neonnal, mint festői és tér képző eszközzel. A 80-as évek második felétől tárgyainak zömét fém és neon kombinációjú szobrok alkotják. Esztergált, maratott hasábok, kúpok, körök; fém, műanyag, kő, vaspor, durva és megmunkált (csiszolt, polírozott felületek) szinte tetszőleges természetességgel kapcsolódnak egymáshoz, s alkotnak geometrikus szoborcsoportokat. A 90-es évektől figyelme a betű, az írásjel felé fordult. Stilizált, végtelenül leegyszerűsített aranybetű jelenik meg alkotásain. Nagyszabású installációja szerepelt az 1993-as Velencei Biennále legjobb kiállításán, A művészet együttélésén. Az információ, amit az írás hordoz, szinte rejtjelezett, sokkal inkább vizuális közlést, mint tartalmi mondanivalót hordoz. A fény neon, a csillogás az aranyfüst felület, a spiritualitást jelképezi; míg a fémkockák, a vasreszelék a súlyos, földit jelenítik meg. Ugyanez a téma, a sötét és csillogó ellentétpárja táblaképein is megformálódik.

Elérhetőségei:

Cím: H-8281 Szentbékkálla, Jókai u. 1.
Telefon: 36 (87) 478844
Fax: 36 (87) 478836
e-mail(1): trombitas@vazsonykom.hu
e-mail(2): tamas@trombitas.eu
Web: http://www.trombitas.eu
 

Forrás: ART PORTÁL

ÍZELÍTŐ MŰVEIBŐL


01


02


03