Francisco De Zurbaran
 (1598 - 1664)

Spanyol festő

Francisco de Zurbarán 1598-ban született, egy évvel korábban, mint Velázquez. Nyugodtan tekinthetjük őt sevillainak, hiszen itt tanult az idősebb Herrera műhelyében. Még fiatalon festette a Szent Tamás megdicsőülését: a szent alakját a magasban helyezte el, más egyházatyák társaságában, a kép alsó részén pedig V. Károly látható a kollégium vezetőjével; a hátteret a város látképe tölti ki. A képszerkesztés régi, középkori mintákat követ ugyan, akárcsak El Greco Orgaz gróf temetése című festményén, ámde remekbe készült arcképek sorát találhatjuk rajta. Noha Zurbarán művészetét leginkább szerzetesek és férfi szentek alakja jellemzi, akad néhány női szentet ábrázoló képe is, ami ékesen tanúsítja, hogy a női báj és szépség megfestése sem idegen festészetétől. (Szent Casilda képmása, amelyen a festő azt a pillanatot ragadja meg, mikor az apa, kérdőre vonja lányát, hogy ételt vitt a keresztény foglyoknak, ám a hercegnő ruhájába rejtett kenyerek rózsákká változtak.) A csendélet Zurbarán egyik legkedvesebb műfaja, vásznain ugyanakkor éppúgy figyelmet szentel virágainak, könyveinek, gyümölcseinek, mint a szereplők arcának. A tárgyak mágikus realizmussal vannak megfestve, kiegyensúlyozott rendben, mely a tárgyak világának elmélyült szemléletét közvetíti a nézőhöz.

ÍZELÍTŐ MŰVÉSZETÉBŐL


01


02


03


04


05


06